Kannete arv Hind käibemaksuta Käibemaks Hind käibemaksuga
1-20 kannet
32.00 €
6.40 €
38.40 €
21-50 kannet
58.00 €
11.60 €
59.60 €
51-80 kannet
90.00 €
18.00 €
108.00 €
81-100 kannet
115.00 €
23.00 €
138.00 €
101-150 kannet
128.00 €
26.60 €
153.60 €
151-200 kannet
167.00 €
33.40 €
200.40 €
201-250 kannet
199.00 €
39.80 €
238.80 €
251-300 kannet
230.00 €
46.00 €
276.00 €
* üle 300 kande puhul kande hinnaks 0,77 € + käibemaks
Lisateenused Hind käibemaksuta Käibemaks Hind käibemaksuga
Palgaarvestus
kokkuleppel
Põhivaraarvestus alates 4-ndast põhivara objektist
0,50 €
0.10 €
0,60 €
Maksudeklaratsioonide parandamine/esitamine ühes kuus
7.00 €
1.40 €
8.40 €
Pangaülekannete tegemine (1 makse)
0.40 €
0.08 €
0.48 €
Statistilise kuuaruande esitamine
4.00 €
0.80 €
4.80 €
Statistilise aastaaruande esitamine
10.00 €
2.00 €
12.00 €
Raamatupidamise kuu-, kvartali- või vahearuannete koostamine
8.00 €
1.60 €
9.60 €
Raamatupidamise aastaaruande koostamine
alates 100.00 €
20.00 €
120.00 €
Raamatupidamiskonsultatsioon
25.00 €
5.00 €
30.00 €
* muud raamatupidamislikud tööd kokkuleppel tunni alusel

M&L Financial Solutions OÜ 2019 © Allegiant